Tjänster

Schakt och planering

Tomt beredning för byggnation


Detta innebär att vi utför förberedande arbete för din grund inkl dränering och en avvägd grus plattform.

Ibland kan det behövas större sprängnings arbeten och vi har certifierade samarbetspartners för detta.

Det kan ibland räcka med vår sten och bergknacks utrustning som sitter på grävmaskinen.

VA arbete och enskilda avlopp


Från avlämningspunkt och in till er blivande fastighet eller om ni får en kommunal anslutning gräver,spränger och förlägger vi rör och slang.

Om ni behöver ett enskilt avlopp eller för ett mindre bostadsområde så är vi behjälpliga med att välja och dimensionera detta efter era behov.

Vägar och dikning


Väghållning är för oss ett vanligt uppdrag där vi på grusvägar kan erbjuda dikning, bombering och grusning samt saltning/dammbindning.

Snöröjning och isgrusning håller vi på med på vinterhalvåret.

Förberedande arbete för asfaltering gör vi i nära samarbete med de stora beläggningsföretagen.

Hur går det till ?

01.


Besök på plats


Vi kommer ut till er på plats och går igenom det som ni vill ha gjort, och tillför våra kunskaper så det blir optimalt


02.


Offert och planering


Utifrån vårt besök på plats så räknar vi på rätt utrusning för jobbet och material samt hur lång tid det skall ta att utföra.


03.


Arbetet utförs


Med våra maskiner och kunniga personal på plats utförs jobbet enligt överenskommelse.

Vid avvikelser kontaktas alltid kunden.


04.


Projeketet slutförs


Med er som kund går vi igenom jobbet och ser till att ni är nöjda för att sedan avveckla arbetsplatsen.Söker du efter kvalité och bra pris?Copyright © All Rights Reserved


Kontakt

070-5700975

info@harekullens.se

Herrestads Harekullen